Ja, ik help Nederland veranderen

Jouw gegevens
(dd-mm-jjjj) 
Jouw lidmaatschap
Automatische incasso

Gemiddeld betalen GroenLinksers € 80 contributie per jaar. De hoogte van de contributie bepaal je zelf, wel geldt er een minimum van € 24 per jaar. Je kunt de hoogte van je contributie baseren op de hoogte van je inkomen.

Let er op dat het door jou gekozen bedrag klopt bij de opgegeven frequentie.

Ben je 27 jaar of jonger?
Jouw GroenLinks-account

Via Mijn GroenLinks kun je straks je eigen gegevens beheren.

Voer het wachtwoord hieronder nogmaals in om het wachtwoord te bevestigen.

Waar staat GroenLinks voor?

 • GroenLinks is de partij van eerlijk delen, tussen mensen met meer en mensen met minder. Laten we onze verzorgingsstaat moderniseren.
 • GroenLinks zet zich in voor de overstap naar een economie die draait op zon en wind in plaats van op kolen en gas. Daarmee zorgen we voor meer werk, een leefbare aarde en betaalbare energie.
 • GroenLinks wil dat mensen de zorg krijgen die nodig is. En dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft. Daarvoor zijn soms kleine stappen nodig, soms grote veranderingen.
 • GroenLinks wil dat mensen kunnen wonen in een prettige omgeving, veilig en gezond voedsel kunnen eten en genieten van natuur bij huis.
 • GroenLinks maakt zich sterk voor een slanke, daadkrachtige overheid en een goed functionerende democratie.
 • GroenLinks wil investeren in banen, arbeid lonend maken en het werk eerlijk verdelen. Met een duurzame economie kunnen we Nederland weer laten groeien.
 • GroenLinks investeert in openbaar vervoer en bezuinigt op de aanleg van wegen. Daarmee vergroten we de mobiliteit en bereikbaarheid in Nederland.
 • Vrijheid is van groot belang in een moderne, open samenleving. GroenLinks vindt dat vrijheid bescherming verdient.
 • In ons Europa zijn burgers belangrijker dan multinationals. GroenLinks wil dat Europa democratischer, groener en socialer uit de crisis komt.
 • GroenLinks wil miljarden extra investeren in het onderwijs. Want om sterker uit de crisis te komen, moeten we het onderwijs verbeteren.
 • GroenLinks wil een krachtige internationale aanpak van conflicten, mensenrechtenschendingen en de roofbouw op de aarde. Eerlijk delen, ook over grenzen heen.

Naar alle standpunten van GroenLinks