Welkom!

We zijn heel blij dat je lid bent geworden van GroenLinks en zo helpt met het realiseren van groene en linkse idealen. Op deze pagina's maken we je wegwijs binnen de partij en geven we diverse suggesties hoe je eventueel je lidmaatschap verder in kunt vullen.


Maak kennis met de partij-organisatie

Van Congres tot Wetenschappelijk Bureau, van politici tot afdelingen, van werkgroepen tot partijbestuur; maak kennis met de partij-organisatie.

Waar staat GroenLinks voor?

De uitgangspunten van GroenLinks zijn opgesteld in 2008, na anderhalf jaar open discussie waaraan duizenden partijleden en mensen van buiten GroenLinks hebben bijgedragen. Intussen staat de ontwikkeling van ons gedachtengoed niet stil. Regelmatig organiseert GroenLinks 'brede partijdiscussies'. Ook de opstellers van de landelijke verkiezingsprogramma's praten met experts, denkers en doeners van binnen en buiten GroenLinks.

Kijk verder bij: Standpunten.

Hoe blijf je op de hoogte? 

GroenLinks-leden ontvangen het digitale GroenLinks-Magazine en de GroenLinks Nieuwsbrief. Voor GroenLinksers met een partijfunctie is er het extranet GLweb.

Ook lokale en provinciale afdelingen houden je via (nieuws)brieven op de hoogte.

Kijk verder bij: GroenLinks Magazine, GroenLinks Nieuwsbrief, GLweb

Hoe kun je helpen?

Heb je speciale kennis of expertise die GroenLinks kan gebruiken, wil je je politieke betrokkenheid in praktijk brengen of vind je het gewoon gezellig om andere GroenLinksers in je gemeente of provincie te leren kennen? Heb je een uurtje per maand over of wil je elke dag wel wat voor GroenLinks doen? Meld je aan als campagnevrijwilliger! 

Geen tijd? Geld is altijd welkom

De contributie is voor GroenLinks enorm belangrijk, en maakt ongeveer de helft uit van de inkomsten van de vereniging (daarnaast is een kwart afkomstig van GroenLinksers met een betaalde functie in het openbaar bestuur, zij doneren een deel van hun salaris aan de partijkas. De rest bestaat uit subsidies voor specifieke projecten en doelen).

We geven een leidraad voor de contributie, maar je kunt uiteraard zelf bepalen of je meer wilt betalen, eenmalig of structureel.

Liever per maand betalen? Automatische incasso kun je instellen via mijn.groenlinks.nl. Automatische betaling is ook mogelijk via een periodieke overschrijving op rekeningnummer NL05TRIO0777927144 tnv GroenLinks inzake Contributies. Je kunt dit zelf met je bank of giro regelen (per maand, per half jaar of per jaar). Geef dat dan alstjeblieft door aan de ledenadministratie, dan weten we wat jouw bedoeling is, en sturen we geen onterechte herinneringen.
Giften en contributies aan GroenLinks zijn - afhankelijk van je persoonlijke situatie - fiscaal aftrekbaar. GroenLinks is bij de Belastingdienst geregistreerd als een zogenaamde ANBI-instelling (onder de naam "Vereniging GroenLinks". Zie www.belastingdienst.nl, zoek op "anbi").

Kijk verder bij: Veelgestelde vragen over contributie, ANBI

Waar kun je terecht met vragen?

Over wat we willen, wat we doen en wat we bereiken: mail naar vragen@groenlinks.nl

Over je lokale afdeling: bij de afdelingssecretaris (via de sites van lokale afdelingen);
over de ledenadministratie, contributie en machtigingen: ledenadmin@groenlinks.nl
over bestellingen via de webwinkel, contact opnemen kan via het contactformulier.
contact met het partijbestuur: via het serviceformulier;
over GroenLinks-standpunten: kijk op de standpuntenpagina;
Heb je een opmerking voor een Tweede Kamerlid, dan kun je hier terecht.
andere vragen: via het serviceformulier of 030 239 99 00.

Een korte geschiedenis van de partij

GroenLinks werd opgericht op 24 november 1990. De partij startte als samenwerkingsverband tussen vier linkse partijen: de PSP (Pacifistische Socialistische Partij), de PPR (Politieke Partij Radicalen), de EVP (Evangelische Volkspartij) en de CPN (Communistische Partij Nederland). Lees meer.

Formaliteiten rond je lidmaatschap

Jouw gegevens

Je gegevens worden vastgelegd in de landelijke ledenadministratie. Die gegevens worden gebruikt door:

Het Landelijk Bureau, bijvoorbeeld voor de GroenLinks nieuwsbrief, contributiebrieven, uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten en onderzoeken naar ledenwensen;
Lokale en provinciale afdelingen, bijvoorbeeld voor lokale en provinciale nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de ledenvergaderingen. Sommige afdelingen nemen persoonlijk contact op met nieuwe leden. Je kunt ook zelf contact opnemen met de secretaris van je lokale afdeling.
Sepa-informatie

In het kader van de SEPA-wetgeving moeten en willen we je informeren over onze richtlijnen die we hanteren bij het uitvoeren van de incasso's. Daarover lees je meer op deze pagina. Wij beschouwen deze informatie als voldoende en eenmalige notificatie voor alle toekomstige incasso's, tot nader bericht. Het incassant-ID van GroenLinks is NL04ZZZ405371120000. Bij elke incasso die je afgeeft hoort ook een uniek nummer (MandaatID) . Zodra je incassoopdracht is verwerkt vind je dit bij je betalingsgegevens op mijn.groenlinks.nl . Je kunt het ook opvragen bij de ledenadministratie. Lees meer: Informatie over doorlopende incasso's door GroenLinks.

Adreswijziging
Ben je verhuisd of wil je GroenLinks-mail op een ander adres ontvangen? Geef je nieuwe gegevens door via mijn.groenlinks.nl. Heb je geen account op mijn.groenlinks.nl? Dan kan je contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadmin@groenlinks.nl (de ledenadministratie is open op maandag - donderdag tijdens kantooruren).

Geen mail meer?
Wil je bepaalde mails wel of niet ontvangen, gebruik dan de links in de mails waar het om gaat ('mailinstellingen wijzigen'). Dat is het makkelijkste voor jou en voor ons.

Hoe is je privacy geregeld?

In het privacyreglement staat onder andere met welk doel we gegevens verzamelen, welke gegevens dat zijn en wat we doen om te zorgen dat je gegevens veilig zijn.

Stemrecht bij het congres

Leden van GroenLinks zijn stemgerechtigd bij het congres als zij minimaal 3 maanden lid zijn op de dag van het congres én de contributie hebben betaald. Zie ook: groenlinks.nl/statuten

We spreken u aan met "je"
Sommige GroenLinksers vinden het onaangenaam om met "u" aangesproken te worden. Andere zijn juist niet blij met "je". We moeten kiezen, en kunnen helaas niet iedereen tevreden stellen. Op internet en in de nieuwsbrieven spreken we leden aan met "je", behalve hier: we hopen dat u daar begrip voor heeft.

Kijk verder bij: GroenLinks Nieuwsbrief, lokale afdelingen, Statuten en Huishoudelijk reglement